AloCubano Salsa Festival
villkor

REGISTRERING

Deltagare kan endast registrera sig med det medföljande onlineregistreringsformuläret (köp av biljett). Anmälan är bindande och granskas i den ordning de kommer in. Varje program är öppet för ett begränsat antal deltagare.

Om fler ansökningar kommer in än vad utrymmet tillåter kommer arrangören att skapa en väntelista och omedelbart informera deltagarna om deras plats på listan.

AloCubano Salsa Festival Kubansk Festival Stockholm Villkor

BILJETTENS RETUR

 • Vi har 7 dagars returrätt. Du kan inte returnera din biljett efter 7 dagar från köpet, oavsett anledning (inklusive nödsituationer).

 • Biljetter köpta senare än 15.09.2022 kan inte returneras.

 • Återbetalningen kommer att skickas till köparens konto inom 30 dagar från begäran om återbetalning, minus serviceavgifter 25 SEK & eventuell valutakursförändring , i belopp och valuta för köptransaktionen enligt bekräftelsen från Festival Payment Center efter köpet.

E-BILJETTER & ARMBAND

 • Det är obligatoriskt att ta med din PERSONLIGA E-BILJETT innehållande QR-KOD, mottagen direkt efter köpet och ID som bekräftar uppgifterna på biljetten för att komma in i evenemanget. Alla utan biljettens QR-KOD kommer att nekas inträde till evenemanget!
 • Det är deltagarens ansvar att behålla den köpta biljetten med QR-KOD sparad på en mobil enhet eller utskriven. I händelse av problem med att hitta biljetten rekommenderas du att kontakta arrangören omedelbart (alocubanofestival@gmail.com). Innan du skickar meddelanden rekommenderar vi att du kontrollerar alla undermappar (SPAM-mapp ingår).
 • Att bära festivalarmband under hela evenemanget är OBLIGATORISKT. Det är förbjudet att ta bort det eller lämna det till en annan person.
 • Du har rätt till ett armband under hela festivalhelgen. Vi byter armband endast om de förstörs av någon speciell anledning. I så fall måste du ta med ditt förstörda armband till registreringsdisken för att byta ut det mot det nya. I andra fall kommer ett köp av en ny biljett att bli nödvändigt.
 • Var uppmärksam när du sätter på armbandet, om greppet är bekvämt för dig.

ÅTERSÄLJA BILJETTER

 • Du kan sälja din biljett vidare och ändra namnet på ägaren av biljetten endast EN GÅNG och senast den 15 september 2022. En återköpt biljett får inte säljas vidare till en annan person. Sådana biljetter omfattas inte av en 7-dagars returpolicy. Arrangören deltar inte i sökandet efter nya ägare av återköpta biljetter och transaktioner mellan ägarna.

 • Den första ägaren av biljetten informerar arrangören om ändringen genom att skicka en avisering till alocubanofestival@gmail.com med namn, efternamn och e-postadress på den nya ägaren. Inom 48 timmar från mottagandet av bekräftelse på detta meddelande måste en ÄGAREBYTEAVGIFT betalas enligt mottagna instruktioner. Avgiftens storlek beror på tidpunkten för ändringen:
  10 EUR - byt till 10 juli 2022
  20 EUR – ändra från 11 juli till 10 september 2022
  60 EUR – ändra från 11 september till 15 september 2022
  Efter den 15 september 2022 kommer inga ägarbyten av biljetter att accepteras oavsett orsak (inklusive nödsituationer).

 • Biljetter till BOOTCAMPS & MASTER CLASSES kan vara föremål för separata regler för ändringar och återförsäljning som kommer att beskrivas i beskrivningen av varje biljett.

HOTELLPAKET

 • På grund av specialpriser för Alocubano Salsa Festival kan boendebokningar inte avbokas.

 • Genom att köpa Hotel Pack godkänner du hotellets villkor som finns på hotellets webbplats.

 • Vid incheckningen måste du uppvisa giltig fotolegitimation och ett kreditkort för oförutsedda utgifter. Gästen som gjorde bokningen måste vara innehavaren av bankkortet. Om ett kort inte visas upp kommer förskottsbetalningen att återbetalas och en annan betalningsmetod kommer att krävas.

BILJETTBYTE

Det är möjligt att ändra en typ av din biljett så länge det är en liknande typ eller en uppgradering till ditt tidigare köp. För att fortsätta med bytet måste du meddela detta till arrangören (alocubanofestival@gmail.com) och göra en tilläggsavgift som är den aktuella skillnaden mellan priserna mellan de två biljetterna, enligt festivalens pristabell.

Betalningen ska betalas enligt mottagna instruktioner.

Vid byte till en billigare biljett återbetalas inte skillnaden mellan priserna.

En uppgraderad biljett är inte föremål för 7-dagars returrätt.

BOOTCAMPS & MASTERKLASSER

Vid återlämnande av BOOTCAMP-BILJETTEN och behålla tilläggsbiljetten kommer en tilläggsavgift på det rabatterade beloppet att krävas. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in BOOTCAMP om det inte finns tillräckligt många deltagare i projektet. Instruktörerna förbehåller sig rätten att välja vem som ska uppträda på scenen.

EN FÖRÄNDRING

Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar i evenemangsprogrammet. Vid behov kan ändringar göras i dess innehåll, metod och organisation före eller under evenemanget, i den mån dessa ändringar inte väsentligt minskar de beskrivna fördelarna med evenemanget för deltagaren.

AVBOKNING AV EVENT

 • Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget helt eller delvis vid otillräckligt antal deltagare, programinställda, organisatoriska skäl, ändrad tillgänglighet av talare, force majeure eller andra oförutsebara händelser som omöjliggör genomförandet av evenemanget och/eller inte lönar sig eller som skulle leda till att arrangören ådrar sig orimliga utgifter för att genomföra evenemanget. Arrangören ska omedelbart informera deltagarna om sådana ändringar.

 • Skulle evenemanget ställas in av arrangören till följd av force majeure, enligt ovan, återbetalar arrangören evenemangsavgiften i sin helhet.

 • Anspråk på ytterligare ansvar eller skadestånd är uteslutna. Deltagare får inte göra några ytterligare anspråk och sådana anspråk ska uteslutas. Det gäller även ersättningskrav för rese- och logikostnader samt förlorad arbetstid.

GRATIS BILJETTER OCH SPECIALERBJUDANDEN

 • Biljetter till Alocubano Salsa Festival 2022 som vunnits i någon form av tävling eller tagits emot GRATIS kan inte returneras, de kan inte överföras till ett annat evenemang eller upplaga eller bytas mot kontanter. Vi tillåter uppgraderingar av sådana biljetter enligt de allmänna villkoren. Om vinnaren av en tävling redan har en biljett till denna upplaga, kan det vunna passet överföras till en annan ägare senast 7 dagar efter det officiella resultatet av tävlingen. I andra fall är det omöjligt att överföra biljetten.

 • Biljetter som säljs i SPECIALERBJUDANDEN kan vara föremål för separata regler för retur, återförsäljning och byte, detaljerade i villkoren för varje erbjudande.

BILDER, VIDEOS

Observera att under evenemanget kommer filmning och fotografering att ske som kan innehålla bilder av vissa deltagare.

ANDRA BESTÄMMELSER

 1. Alla rättigheter till festivalens namn och logotyp är förbehållna arrangören.
 2. Arrangören ansvarar inte för föremål som tappas bort, överges eller lämnas kvar på platsen.
 3. Rökning är förbjuden i området för evenemanget.
 4. Arrangören förbehåller sig rätten att ta bort en deltagare som inte uppfyller sanitära krav eller kommer att störa lugnet under evenemangets gång.
 5. Arrangören har rätt att göra ändringar i bestämmelserna om det är nödvändigt.
 6. Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar i evenemangets program. Ändringarna kan avse plats, workshopschema och listan över inbjudna artister.
 7. Arrangören förbehåller sig rätten att även ställa in festivalen om det är nödvändigt eller om det inte är möjligt att organisera evenemanget på ett säkert sätt.
 8. Arrangören ansvarar inte för force majeure såsom: väderförhållanden – inkl. kraftiga regn och byiga vindar som förhindrar sammansättning av scenerna i enlighet med hälso- och säkerhetsföreskrifter, haverier eller avbrott i driften av utrustning som levererar el, värme, ljus, militära operationer eller åtgärder från statliga eller lokala myndigheter vid utformningen av policyer, lagar och bestämmelser som påverkar fullgörandet av skyldigheter.
 9. Regler finns på hemsidan www.alocubano.se och vid festivalkontoret.
 10. Föreskrifter gäller från tidpunkten för tillkännagivandet på hemsidan www.alocubano.se.
 11. I samband med EU:s regler om integritetspolicy informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter på webbplatsen www.alocubano.se.
 12. Metoden att genomföra klasser, sekvenser av rörelser, metodik och organisationsstruktur är en original skapelse som utarbetats av The Organizers såväl som av personer som är anställda på basis av individuella kontrakt. Denna helhet omfattas av upphovsrätt och är arrangörernas eller andra enheters enda egendom, om det anges i ett separat avtal. Varje försök att kopiera, dela, imitera eller reproducera utifrån upphovsrättslagen kommer att få konsekvenser i domstol, utan möjlighet till en uppgörelse i godo.