AloCubano Salsa Festival
VILLKOR

VILLKOR

REGISTRERING

Deltagare kan endast registrera sig med det medföljande onlineregistreringsformuläret. Anmälan är bindande och granskas i den ordning de kommer in. Varje program är öppet för ett begränsat antal deltagare. Om fler ansökningar kommer in än vad utrymmet tillåter kommer Sabrosura Dance School att skapa en väntelista och omedelbart informera deltagarna om deras placering på listan.


BETALNING

Betalning för kursen ska ske i förskott inom 24 timmar efter anmälan enligt betalningsinstruktioner som erhållits via e-post. Vi återbetalar inte pengar för studentfrånvarodagar.

Vid beställning av två eller flera kurser samtidigt av samma deltagare ges 10 % rabatt.

Om avgifter inte betalas inom 5 dagar från kursstart kommer deltagaren att tas bort från studentlistan.


PRIVATLEKTIONER

För privatlektioner ska skriftligt meddelande om avbokning lämnas inom 48 timmar via mail till info@alocubano.se. Annars kvarstår avgifter. Om du meddelar 48 timmars varsel kommer Sabrosura Dance School att boka om din privatlektion.


SPECIELA WORKSHOPS

Platser garanteras först efter full betalning. Det finns ingen återbetalning för workshops om de inte ställs in av Sabrosura Dance School på grund av företagets fel.


KLIPPKORT

Du har 7 dagars ångerrätt vid köp av klippkort.

Betalda och påbörjade klippkort återbetalas inte.

Klippkort gäller för alla klasser enligt schemat som finns på www.alocubano.se och är giltig 2 år.

Observera att varje ny kurstermin börjar med ett nytt schema av klasser. Det nya schemat kan skilja sig från föregående termin. Schemat kan komma att ändras under terminen, vi förbehåller oss rätten att göra justeringar utifrån efterfrågan och behov.


AVBOKNING & ÄNDRINGAR

Vi har 7 dagars returrätt (gäller inte drop in). Din kursbetalning kan inte återbetalas efter 7 dagar från betalningsdatumet, oavsett anledning, inklusive nödsituationer.

Återbetalningen kommer att skickas till köparens konto inom 45 dagar från det datum då återbetalningsbegäran har mottagits, totalt betalat belopp minus 10 % serviceavgifter enligt bekräftelsen från Sabrosura Dance School.

Kursbetalningar som görs senare än 7 dagar före kursstart är ej återbetalningsbara.

Om lektioner ställs in på grund av Sabrosura Dance School fel kommer datumet att dras av eller så dras avgiften från nästa månads avgift. Vi är inte ekonomiskt ansvariga för inställda klasser eller datum på grund av händelser utanför vår kontroll "Force Majeure".

Vi förbehåller oss rätten att ändra det annonserade aktivitetsprogrammet vid sjukdom eller andra omständigheter utanför vår kontroll, t.ex. dåligt väder.

Sabrosura Dance School förbehåller sig rätten att ändra avgifter utan föregående meddelande. Vi kommer dock att informera deltagarna om eventuella ändringar så snart som möjligt.


ÅTERSÄLJA

Du kan endast sälja din kursplats och byta deltagarnamn. Sådana ändringar är inte föremål för en 7-dagars returpolicy.

Kursplatsens första ägare informerar Sabrosura Dansskola om förändringen genom att skicka en avisering till info@alocubano.com med namn, efternamn och e-postadress på den nya deltagaren.


BILDER & VIDEOS

Genom att delta i lektioner på Sabrosura Dansskola ger alla deltagare, inklusive deltagare, artister, artister och personal, implicit skolan och dess auktoriserade representanter den oåterkalleliga rätten och tillåtelsen att ta och använda fotografier, videor eller ljudinspelningar där de förekommer, för reklam- och marknadsföringsändamål.